خدمات اصلی نوین صنعت رجا

2.png

نگهداری و تعمیرات

توانایی ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات ناوگان مسافری، باری و خودکشش در بخش جاری ، اساسی ، ویژه و سالیانه 

3.png

بــازسـازی

توانایی بازسازی انواع واگنهای مسافری و باری با استفاده از پرسنل مجرب و متخصص و با در اختیارداشتن تکنولوژی روز 

01.png

فنی و مهندسی

ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه خرید ناوگان، فاینانس، و ... و خدمات مهندسی در حوزه ساخت قطعات، تعمیر ماشین آلات و تجهیزات

اخبار و رویداد های مهم